News & Articles

22 มิถุนายน 2562

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดอบรมเทคนิคการขายมืออาชีพ

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดอบรมเทคนิคการขายมืออาชีพ โดยวิทยากรมืออาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร และเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่ม...