News & Articles

11 พฤษภาคม 2567

องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace

S.K.POWERABLE ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานด้านบริหารจัดการเงินเบื้องต้น ภายใต้โครงการ องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace (Happy Money) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการบริหารการเงินในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายเพิ่มยอดเงินเก็บสะสมส่วนตัวไว้ใช้จ่ายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ เพิ่มความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่ม...
165854154745รางวัล2.png

อ่านเพิ่มเติม

5 กุมภาพันธ์ 2567

S.K.POWERABLE ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 4 ปีซ้อน

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 บริษัท เอส เค เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้รับรางวัล "สถานประกอบการดีเด่น" ประจำปีพ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รางวัลนี้ รับมอบโดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ความภาคภูมิใจนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันถึง ความมุ่งมั่นของพวกเรา ในการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัท และด้วยความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน เอส เค เพาเวอร์เอเบิล ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน

145858TCEN.jpg

อ่านเพิ่มเติม

14 ธันวาคม 2566

งานประชุมวิชาการเครือข่าย THAILAND SCIENTIFIC EQUIPMENT CENTER ครั้งที่ 2/66

วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2566 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ไปร่วมออกบูธที่งาน THAILAND SCIENTIFIC EQUIPMENT CENTER (TCEN) ครั้งที่ 2/66 พร้อมนำเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เช่น FUME HOOD โต๊ะปฏิบัติการ และตู้เก็บสารเคมีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ GRAMMY และ EASY LAB มาให้ได้สัมผัสในงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจและแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมที่บูธ แล้วพบกันใหม่ในงานครั้งต่อไป