12 มกราคม 2567

S.K.POWERABLE จัดกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำอีกครั้งสำหรับเด็กๆ ที่น่ารักของเรา และในโอกาสนี้ได้ส่งมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งแจกขนมและของเล่นให้แก่เด็ก ๆ จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ รร.บ้านปล่องเหลี่ยม, รร.บ้านคลองแค, และรร.วัดท่ากระบือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และสร้างความสุขให้แก่ชุมชนของเรา เรียกว่างานนี้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง