News & Articles

11 เมษายน 2567

S.K.POWERABLE สืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2567 บริษัท เอส เค เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้กับพนักงานได้ร่วมสนุกกันก่อนวันหยุดยาวที่จะถึงโดยในกิจกรรมจะมี การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร big cleaning และ กิจกรรมคลายร้อนมากมายเพื่อให้พนักงานของเราได้สนุกสนานผ่อนคลายเตรียมกลับบ้านไปหาครอบครัว หรือ เที่ยวในวันสงกรานต์

อ่านเพิ่ม...
113028Untitled-1.jpg

อ่านเพิ่มเติม

26 ตุลาคม 2563

"New Normal (วิถีชีวิตใหม่) ในสถานการณ์ด้านแรงงานปัจจุบัน" และพิธีมอบเกียรติบัตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้ในหัวข้อ "New Normal (วิถึชีวิตใหม่) ในสถานการณ์ด้านแรงงานปัจจุบัน" และพิธีมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ๔๐๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดงานครั้งนี้บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรอันทรงเกียรติ ทั้งสิ้น 3 รายการ คือ 1. สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ 2. ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 3. ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2563 ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

1617362.jpg

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2563

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว