1 มกราคม 2567

กิจกรรมปีใหม่ SK.POWERABLE

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2566 บริษัทได้ทำบุญเลี้ยงพระประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมงานกินเลี้ยงภายใน, กีฬาสี และแจกรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น ซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุขและสร้างรอยยิ้มที่สดใส และสร้างกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานในปี 2567 ต่อไป

165854154745รางวัล2.png

อ่านเพิ่มเติม

5 กุมภาพันธ์ 2567

S.K.POWERABLE ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 4 ปีซ้อน

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 บริษัท เอส เค เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้รับรางวัล "สถานประกอบการดีเด่น" ประจำปีพ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รางวัลนี้ รับมอบโดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ความภาคภูมิใจนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันถึง ความมุ่งมั่นของพวกเรา ในการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัท และด้วยความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน เอส เค เพาเวอร์เอเบิล ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน