1 มกราคม 2567

กิจกรรมปีใหม่ SK.POWERABLE

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2566 บริษัทได้ทำบุญเลี้ยงพระประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมงานกินเลี้ยงภายใน, กีฬาสี และแจกรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น ซึ่งทำให้ทุกคนมีความสุขและสร้างรอยยิ้มที่สดใส และสร้างกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานในปี 2567 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2563

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว