S.K. Powerable co., ltd.

อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าได้ในทุกขั้นตอน เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาในส่วนของงานผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในทุกกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความประณีตและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ประกอบกับเอกลักษณ์ในการผลิตของเรา ที่เน้นความแข็งแรง มีการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นVision and Mission

ให้คำปรึกษา

ให้บริการให้คำปรึกษา แนวคิด และนวัตกรรม สำหรับการออกแบบและจัดสร้างห้องปฏิบัติการของคุณ ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดภายใต้พื้นฐานความปลอดภัยเป็นหลัก

Consult
Design

ออกแบบ

ร่วมกันกำหนดรูปแบบห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเป็นกรอบในการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องปฏิบัติการของท่าน จะเป็นห้องปฏิบัติการที่จะได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูง นำไปสู่งานวิจัยที่ดี ในอนาคต

Design

ผลิตและติดตั้ง

เรามีโรงงานผลิตและสำนักงาน บนพื้นที่ 22,400 ตารางเมตร พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตรวจสอบงานผลิตได้ทุกขั้นตอนพร้อมทีมงานติดตั้งมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง และสามารถให้บริการได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Manufacture and Installation
Guarantee

รับประกัน

บริการรับประกันคุณภาพของสินค้าและการติดตั้ง สามารถใช้งานได้ยาวนานและมีทีมบริการหลังการขายคอยให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

Guarantee
Production Process

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล ทางบริษัทจึงได้วางแผนงานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครอบคลุมในทุกๆด้าน ซึ่งได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานและรางวัลมากมาย

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล ทางบริษัทจึงได้วางแผนงานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครอบคลุมในทุกๆด้าน ซึ่งได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานและรางวัลมากมาย