10 ตุลาคม 2566

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงาน S.K.POWERABLE

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงขึ้น เราได้เฝ้าระวังพร้อมทั้งติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ฟรีสำหรับพนักงาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เพื่อมั่นใจว่าพนักงานของเราจะมีสุขภาพดีและปลอดภัย ทั้งยังลดความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย

1617362.jpg

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2563

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว