11 เมษายน 2562

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหาร

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จัดให้บุคลากรร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพระคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานและรักษาประเพณีสงกรานต์

1617362.jpg

อ่านเพิ่มเติม

18 มีนาคม 2563

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว