17 กันยายน 2562

เข้าร่วมงานฟังเสวนา แนวทางการระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

วันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้เข้าร่วมงานเสวนา "แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี" ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน พร้อมความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

12/26/2019

วันความปลอดภัย S.K.SAFETY DAY ปี 2562

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณจีระวัฒน์ เกียรติรัศมี และคุณสุพจน์ เกียรติรัศมี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน "SAFETY DAY 2019" ของบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำหลักความรู้ด้านความปลอดภัยมาใช้ในกระบวนการผลิต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ กิจกรรมประกวดคำคมเซฟตี้ รวมถึงเกมส์ กิจกรรมสื่อความปลอดภัยอีกมากมายในงาน