เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฏิบัติการ

ตู้เก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตู้ดูดไอสารเคมี

โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ

เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ

เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บอุปกรณ์

ชั้นวางของ

อุปกรณ์เสริม

ก๊อกน้ำและที่แขวนหลอดแก้ว

ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน

ชุดดักไอสารเคมี

บริการให้คำปรึกษา

1

เลือกโครงการของท่าน

2

บริการให้คำปรึกษา

3

ความต้องการอื่นๆ

4

ข้อมูลติดต่อ

เลือกโครงการของท่าน : Step 1 - 4

อัพโหลดแบบแปลน : Step 2 - 4

ท่านมีแบบแปลนหรือไม่

ความต้องการอื่นๆ : Step 3 - 4

ข้อมูลติดต่อ : Step 4 - 4