โต๊ะปฏิบัติการกลาง
โต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการกลางโครงสร้างไม้

เพิ่มเติม

 
โต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการกลางโครงสร้างเหล็ก

เพิ่มเติม

 
โต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการกลางโครงสร้างไม้ (ตู้สอบ)

เพิ่มเติม

 
โต๊ะปฏิบัติการกลาง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการกลางโครงสร้างเหล็ก (ตู้โมบาย)

เพิ่มเติม

 
โต๊ะวางอุปกรณ์
โต๊ะห้องแลป โต๊ะวางของห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะสแตนเลส

เพิ่มเติม

 
โต๊ะห้องแลป โต๊ะวางของห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะโครงเหล็ก

เพิ่มเติม

 
โต๊ะวางเครื่องชั่ง
โต๊ะวางเครื่องชั่ง โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบ 1 หลุม เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบ 1 หลุม

เพิ่มเติม

 
โต๊ะวางเครื่องชั่ง โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบ 2 หลุม เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบ 2 หลุม

เพิ่มเติม

 
โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนัง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการติดผนังโครงสร้างไม้

เพิ่มเติม

 
โต๊ะปฏิบัติการกลางติดผนัง โต๊ะห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

โต๊ะปฎิบัติการติดผนังโครงสร้างเหล็ก

เพิ่มเติม