ชั้นวางอุปกรณ์

ชั้นวางอุปกรณ์โครงสร้างเหล็ก

เพิ่มเติม

 

ชั้นวางอุปกรณ์โครงสร้างสแตนเลสปรับระดับได้

เพิ่มเติม

 

ชั้นวางอุปกรณ์โครงสร้างสแตนเลส (ซี่ - เจาะรู)

เพิ่มเติม

 

ชั้นวางอุปกรณ์โครงสร้างสแตนเลส (แผ่นเรียบ)

เพิ่มเติม

 

ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพิ่มเติม