สินค้าประเภท

โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง

ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งโดยใช้ระบบ Knock Down มีความสะดวกในการติดตั้งและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการในการใช้งาน และตามสภาพพื้นที่ที่ทำงาน โดยจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบทดสอบมาแล้วว่าเหมาะสมกับงานในห้องปฏิบัติการและได้มาตรฐาน มอก. หรือ ISO ของอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผลิตเป็นตู้สำเร็จรูปแต่ละตัว (Modular) มาประกอบเป็นชุดโต๊ะปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้

more

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้
โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก

more

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก
โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้ (ชนิดตู้ Mobile)

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้ (ชนิดตู้ Mobile)

more

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้ (ชนิดตู้ Mobile)
โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก (ชนิดตู้ Mobile)

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก (ชนิดตู้ Mobile)

more

โต๊ะปฎิบัติการโครงสร้างไม้และเหล็ก (ชนิดตู้ Mobile)