14 กันยายน 2562

จัดอบรมพัฒนาความรู้และบริการ ให้กับบุคลากรทางด้านการขาย

วันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร "การสร้างจุดสัมผัส ต่อยอดลูกค้าในอนาคต" เพื่อยกระดับการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

03/18/2020

บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จากที่บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้ประกาศมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การระบาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยการดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าบริษัทฯ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมาตรการด้านความสะอาดภายในบริษัท เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว