14 กันยายน 2562

จัดอบรมพัฒนาความรู้และบริการ ให้กับบุคลากรทางด้านการขาย

วันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ ในหลักสูตร "การสร้างจุดสัมผัส ต่อยอดลูกค้าในอนาคต" เพื่อยกระดับการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

12/26/2019

วันความปลอดภัย S.K.SAFETY DAY ปี 2562

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณจีระวัฒน์ เกียรติรัศมี และคุณสุพจน์ เกียรติรัศมี กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน "SAFETY DAY 2019" ของบริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำหลักความรู้ด้านความปลอดภัยมาใช้ในกระบวนการผลิต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ กิจกรรมประกวดคำคมเซฟตี้ รวมถึงเกมส์ กิจกรรมสื่อความปลอดภัยอีกมากมายในงาน