S.K.Powerable co.,ltd.

ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ด้วยมืออาชีพอย่าง ภายใต้แบรนด์สินค้า GRAMMY และ EASY LAB”

เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 30 ปี ในด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ รวมไปถึง ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบบำบัดไอสารเคมี โดยมีแนวความคิดว่า การออกแบบห้องปฏิบัติการที่ดี จะต้องช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน สามารถตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการหลังการขาย เพื่อการยอมรับในระดับสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้า GRAMMY และ EASY LAB

การให้บริการ

ให้คำปรึกษา

ให้บริการด้านคำปรึกษา แนวคิด และนวัตกรรม สำหรับการออกแบบและจัดสร้างห้องปฏิบัติการของคุณให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัยเป็นหลัก

ออกแบบ

ร่วนกันกำหนดรูปแบบห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเป็นกรอบในการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าห้องปฏิบัติการของท่าน จะเป็นห้องปฏิบัติการที่จะได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูง นำไปสู่งานวิจัยที่ดี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การผลิตและติดตั้ง

บริษัทของเรามีโรงงานผลิตและสำนักงาน บนพื่นที่ 22,400 ตารางเมตร พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถตรวจสอบงานผลิตได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานติดตั้งมืออาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง

การรับประกัน

บริการรับประกันคุณภาพของสินค้าและการติดตั้ง สามารถใช้งานได้ยาวนาน และทีมบริการหลังการขายคอยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

รางวัลรับรอง

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล ทางบริษัทจึงได้วางแผนงานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคลอบคลุมในทุกๆด้าน ซึ่งได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานและรางวัลมากมาย