4444
ตู้เก็บสารเคมี

ตู้เก็บสารเคมีชนิดระเหยได้
ตู้เหล็กมีพัดลมและสวิทซ์เปิด-ปิด การทำงานของพัดลม
ตู้ไม้มีพัดลมและสวิทซ์เปิด-ปิด การทำงานของพัดลม
 
ตู้เก็บสารเคมีชนิดกันไฟ
 
 
48/3 Moo 6 Virunrard, Settakit Rd., Thamai, Krathumban, Samutsakorn 74110 
Tel : 0-2431-6061-6,   Fax : 0-2431-6067,   E-mail :
sales@skpower.co.th
Copyright © 2010 www.skpower.co.th All Rights Reserved.